Կոմիտասյան ճամփորդություն

Կոմիտասյան օրերին մեր դասարանը գնացել էր ճամփորդության: Մենք գնացինք Կոմիտասի փողոց, տեսանք Կոմիտասի արձանը, որը գտնվում է Կոնսերվատորիայի բակում Օպերայի մոտ: Մեզ տարել են Կոմիտասի թանգարան: Այնտեղ ես տեսել եմ Կոմիտասի սրինգը, շատ գրքեր, Կոմիտասի իրերից և նկարներ, Կոմիտասի ձեռագրով գրված երգեր և նամակներ:

Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

խաշամ-աշնան տերև

փեշ-Զգեստի քղանցք

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշ-մառախուղ

շղարշ-քող

Քամի-հողմ

որոտալ-որոտի ձայն հանել

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,

Մուգ կապույտ, ոսկեգույն, դեղին, կարմիր, սպիտակ

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում

Ամպերի հարվածների և տերևների խշխշոցի:

Մայրենի

Անուն –Արեգ

Ազգանուն –Պողոսյան

Ամիս – Հոկտեմբեր

Ամսաթիվ –Քսան

Օր –Չորեքշաբթի

Օրվա միտքը –Քո մազերը գեղեցիկ են

Առ․1

Մեկ բառով գրեք:

Ոսկուց պատրաստված-ոսկյա

Քարից պատրաստված-քարե

Երկաթից պատրաստված-երկաթե

Հողից պատրաստված-հողե

Արժաթից պատրաստված-արծաթյա

Փայտից պատրաստված-փայտե

Առ․2

Շարունակեք նախադասությունները:

Արևը մարդկանց տաքացնում է, որովհետև դա բնության կանոն է:

Թռչունները վերադառնում են տաք երկրներից, երբ եղանակը տաքանում է:

Մարդիկ սիրում են մեքենա վարել, որովհետև հեշտացնում է կյանքը:

Երբ մարդիկ ինձ ժպտում են ես էլ իրենց :

Թիթեռները նստում են ծաղիկների վրա և հաց ուտում:

Իմ փոշոտ ճանապարհի վրա անձրև եկավ ու փոշին անհետացավ:

Առ․3

Մեկ բառով գրեք: Երկրների անունները չմոռանաք գրել մեծատառով։

Հայերի երկիրը-Հայաստան

Հնդիկների երկիրը-Հնդկաստան

Վրացիների երկիրը-Վրաստան

Ռուսների երկիրը-Ռուսերեն

Հույների երկիրը-Հունաստան

Պարսիկների երկիրը-Պարսկաստան

Առ․4

Կարդացեք տեքստը և պատասխանեք հարցերին:

Քույրիկը Կարենին ավելի շատ է սիրում, քան պապիկը: Հայրիկը Կարենին ավելի շատ է սիրում, քան քույրիկը: Տատիկը Կարենին ավելի շատ է սիրում քան հայրիկը: Մայրիկը Կարենին ավելի շատ է սիրում, քան հայրիկը:

1. Ո՞վ է Կարենին ամենաշատ սիրում: Մայրիկը և հայրիկը

2. Ո՞վ է կարենին ամենաքիչը սիրում: Քույրիկը

Առ․ 5

Առանձնացրեք ի՞նչ և ինչպիսի՞ հարցերին պատասխանող բառեր:

Քար, մեքենա, լավը, սառը, գույն, գունավոր, հոտ, անուշահոտ, բերան, բացբերան, դանակ, մկրատ, անգույն, լուռ:

Ի՞նչԻնչպիսի՞
քարլավը
մեքենասառը
բերանգույն
դանակգույնավոր
մկրատհոտ
 Ինչպիսզի
 բացբերան
 անգույն
լուռ 

Առ․ 6

Գրեˊք բառեր, որոնք՝

ա) սկսվում և ավարտվում են ձայնավորով                

ոզնի, ոսկի:

բ) սկսվում  և ավարտվում են բաղաձայնով:

սեղա, աթոռ, նկար, աթոռ, հեռուստացույց, թուղթ, սառնարան:

Առ․ 7

Բառերին վերջավորություններ տվեք, որպեսզի միտք արտահայտեն:

Աղջիկ սովորել փոքրիկ դպրոց:

Աղջիկ ըսովորում է փոքրիկ դպրոցում:

Մայրիկ սիրել դեղին ծաղիկներ:

Մայրիկը սիրում է դեղին ծաղիկներ:

Տատիկ զբոսնել աշնանային այգի:

Տատիկը զբոսնում է աշնանանային այգում:

Սարեր կատար հավաքվել ամպեր:

Սարերի կատարմ հավաքում է ամպեր:

Աշուն անձրև հորդառատ թափվել:

Աշնանը անձրև հորդարտ թափվումա:

Մկներ վախենալ կատու:

Մկները վախում են կատուներից:

Տղա թերթ պոկել գիրք:

Տղան թերթը պոկես գրքից:

Առ․ 8

Տառերի տեղափոխությամբ ստացեք բառեր։

Բժաակ, ակբ, յլասակ, տքո, ղաքաք, ետտր, իկղաջ, ուսլամուտ

Բաժակ, բակ, սայլակ, ոտք, քաղաք, տետր, աղջիկ, լուսամուտ

The children in the forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

Անծանոթ բառեր՝

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

to put-դնել                     

nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը                           

river-գետ

bee- մեղու                                   

field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

Առաջադրանքներ՝

Make up sentences of the mixed words.

 1. school/ on /forest /a/their /way/ to /there is. There is a forest on their way to school.
 2. to /school /go /the/ children. The children go to school.
 3. go/ the /again/ home/ they/ on /into /the /forest/ way. On the way home they go into the forest again.
 4. a /for/make/ I/ nest/ must/ my/ babies. I must make a nest for my babies.

Անտարկտիդա

Մեծությամբ 5-րդն է: Գրեթե ամբողջությամբ սառցապատ է: Այստեղ պետություններ չկան: Ամենացուրտ և քամոտ մայրցամաքն է: Հարավային բևեռը Անտարկտիդայում է, իսկ հյուսիսայինը՝ Արկտիկայում: Դրանք երկրագնդի հակադիր կողմերում են:

Ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, Հնդկական օվկիանոսի և Խաղաղ օվկիանոսի ջրերով, որոնք մշտապես ծածկված են լողացող սառցալեռներով (այսբերգներով): Անտարկտիդան և նրա շուրջը գտնվող օվկիանոսային հատվածները միասին, մինչև Հարավային բևեռային շրջանը, կոչվում են Անտարկտիկա (հունարեն «անտի»՝ հակառակ, և Արկտիկա բառերից): Անտարկտիդան մյուս մայրցամաքներից շատ ավելի ուշ է հայտնաբերվել: Մինչև XIX դարի սկիզբը Եվրոպայի ծովագնացները Երկրի հարավային բևեռամերձ շրջանները հետազոտելու բազմաթիվ անհաջող փորձեր էին կատարել: Անտարկտիդան ծածկված է 3 կմ հաստությամբ սառույցով։ Այստեղ բուսականություն չկա, դրա համար էլ Անտարկտիդայում բնակվող կենդանիները սնվում են ծովային բույսերով և կենդանիներով:

Глава 20

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

— Добрый день, — сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

— Добрый день, — отозвались розы.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Кто вы? — спросил он, пораженный.

— Мы — розы, — отвечали розы.

— Вот как… — промолвил Маленький принц.

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, — ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и, может быть, навсегда… Какой же я после этого принц?..»

Он лег в траву и заплакал.

Глава 21

Вот тут-то и появился Лис.

— Здравствуй, — сказал он.

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней…

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!

— Я Лис, — сказал Лис.

— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.

— Ах, извини, — сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:

— А как это — приручить?

— Ты нездешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?

— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить?

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?

— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.

— Узы?

— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете…

— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Есть одна роза… Наверно, она меня приручила…

— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.

— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.

Лис очень удивился:

— На другой планете?

— Да.

— А на той планете есть охотники?

— Нет.

— Как интересно! А куры там есть?

— Нет.

— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.

Но потом он опять заговорил о том же:

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:

— Пожалуйста… приручи меня!

— Я бы рад, — ответил Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.

— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе…

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.

— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно; ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…

— Да, конечно, — сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.

Розы очень смутились.

— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

— Прощай… — сказал он.

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.

— Потому что я отдавал ей все свои дни… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

 1. Почему принц так сильно расстроился, когда увидел перед собой прекрасный Сад с розами? принц так сильно расстроился, когда увидел перед собой прекрасный сад с Розами потаму что он думал что толко у его ест роза.
 2. Что олицетворяет в сказке роза? Олицетворяет в сказке роза и Маленкй принс.
 3. Что значит приручить кого-то? Приручить значет дресеровать.
 4. Чему научил Лис принца? Лис научил что надо запастись терпеньем.
 5. Как приручал маленький принц Лиса? Маленький принц преручил с помою обрадв.
 6. Почему роза принца была дороже всех прекрасных роз, которые жили на этой планете? Потому что он был другом.
 7. Какой секрет открыл Лис принцу? Лис принцу сказал что нода ити кцели.
 8. Каков основной смысл этих двух глав? Cмысл этих двух глав втом что нада атвечать зо сваеи псурки.

Հոկտեմբերի 18-22

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

Անծանոթ բառեր՝

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

to put-դնել                     

nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը                           

river-գետ

bee- մեղու                                   

field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

Առաջադրանքներ՝

Make up sentences of the mixed words.

 1. school/ on /forest /a/their /way/ to /there is.
 2. to /school /go /the/ children.
 3. go/ the /again/ home/ they/ on /into /the /forest/ way.
 4. a /for/make/ I/ nest/ must.